Shabbat Tzav – Shabbat HaGadol – the Eruv is UP

eruv-up-bedikas-chometzThe ERUV is UP

The Eruv is unsponsored.

March 27, 2015
7 Nissan 5775

Shabbat Vayikra – Shabbat HaChodesh – Rosh Chodesh Nisan – the Eruv is UP

LAERUVupThe ERUV is UP

The Eruv is unsponsored this week.

March 20, 2015
29 Adar 5775